_I4A5254FW.jpg

Jonas Falck

Abisko
Den svenska fjällvärlden. Den här gången Abisko i juli 2017, dit vi for med tåg. Dagsutflykter med turiststationen som bas. Jag tycker nog att det var lite tunt med floran och fram för allt faunan vid detta besök. Men räknar man efter blev det ändå en hel del arter. Nya för mig var de tre fjärilarna fjällbastardsvärmare, fjällpärlemorfjäril och bäckpärlemorfjäril. Och andra i sälskapet, som tog helikoptern upp på Borrasachokka fick även se högnordisk pärlemorfjäril. högnordisk blåvinge och blomvisslare. Men som sagt man ska ju ha lite kvar till en annan gång.
Det var fint att komma upp i fjällmiljön och jag var för egen del tacksam för att det denna gång inte var så mycket knott och mygg.
Bäclpärlemorfjäril, Boloria thore, på midsommarblomster, Geranium sylvticum.
Bäckpärlemorfjäril, Boloria thore, på midsommarblomster, Geranium sylvticum. 
Nu är jag kanske inte direkt en frekvent fjällbesökare, men några gånger har jag varit upp i våra svenska fjäll och i min ungdom var jag faktiskt medlem i Kalmar fjällklubb!
_I4A5032RedigeradFW.jpg
Abiskojåkka nära utloppet till Torne träsk.
Bland blommorna var det den lilla orkidén dvärgyxne som väckte störst uppståndelse.
_I4A4720RedigeradFW.jpg
Det var ganska ont om fåglar men några karaktäristiska för fjället såg vi förstås, så som t.ex. ängspiplärka, fjällripa, ljungpipare och fjällpipare. Den senare hanarna med stora ungar. Honorna har sedan länge dragit mot söder för att låta hanarna ta hand om bestyret med ungarna.
_I4A4709RedigeradFW.jpg
_I4A4926RedigerdFW.jpg
...Dvärgyxne, Chamorchis alpina.
Mobilt dokumenterande av den lilla orkidén...
En karaktärsfågel på fjället, fjällpipare, Charadrius morinellus. Här en hane uppe på fjället Njulla.
En man med sin dotter vid Lapporten, Abisko.
_I4A5280RedigeradFW.jpg