Jonas Falck

Mycket av mitt fotograferande gör jag på naturutflykter hemma i Sverige.
IMG_0252Redigerad4SVHKSLFW.jpg
Genom åren har jag också haft förmånen att göra några resor lite längre bort; ibland själv andra gånger med familj och vänner.
Nedan kan du ta del av korta berättelser om några av dessa resmål/fotomål inom och utom Sverige.
Med tanke på klimatförändringarna är resandet dubbelt. Särskilt då vi reser med flyg. Ekoturismen är till för att skydda naturen och bidra till en hållbar utveckling och bevarande av de naturområden som besöks.
Om inte t.ex Serengeti besöks, så lär det inte dröja länge innan det inte finns några lejon, elefanter eller noshörningar kvar. Det finns inga pengar eller incitament för lokalbefolkningen att bevara dessa vilda områden utan att en ekonomisk återbäring och det är här turismen kommer in i bilden. Det handlar ofta om fattiga länder; det står inga internationella banker på kö för att låna ut pengar till utvecklingen i dessa länder. Turismindustrin däremot står för stora inkomster. Safari- och naturturismen som i dag väldigt ofta bedrivs i en anda av ekoturism blir allt viktigare.
Costa Rica har i dag mer regnskog än på 60-talet tack vara världens bästa ekoturism och ett nationellt  incitament att bevara naturen. Ekoturismen är landets största inkomstkälla.
Många unika  skogsområden på Madagaskar finns enbart kvar eftersom de har besöks av turister, eller har värdefull natur som kan bli en framtida resurs. Annars är skogsavverkningen katastrofal och enbart 20% av skogarna finns kvar. Sedan 50-talet har hälften av all torrskog och regnskog på ön försvunnit. Ett katastrofalt läge när man betänker att mellan 80-90% av alla djur och växter på Madagaskar är endemiska. De finns bara här!
Listan kan göras hur lång som helst och även i det välbärgade Europa och Nordamerika är ekoturismen en viktig faktor för naturskydd.