top of page
IMG_7181Redigerad3VinjettFW.jpg

Blåvingar

Blåvingar tillhör mina favoriter. Dessa relativt små, mycket vackra fjärilar med sina svarta ögon. 

Det är lätt att tro att en blåvinge är en blåvinge och att det inte är mer med det. Men det finns många olika blåvingearter och alla är inte blå. Mer om det kan du läsa i beskrivningen nedan eller så kan du ta del av bildspelet här.

Klicka på bildspelet, bläddra i egen takt och se i helskärmsläge.

Blåvingar

En gång i tiden var en blåvinge just 'bara' en blåvinge för mig. På senare år har jag lärt mig att vi har många olika arter blåvingar. I Sverige så många som 18 eller 19 arter fördelade på 11 släkten.

Svartfläckig blåvinge på timjan, Uppland, juli 2023.

Det finns många myrarter som bär hem fjärilslarver men den svartfläckiga blåvingen är anpassad till just hedrödmyrans samhälle. Även alkonblåvingen uppvisar en liknande ekologi med myror. Då ängs- och betesmarker försvunnit får gräset växa och marktemperaturen sjunker, vilket i sin tur lett till att hedrödmyran konkurrerats ut på många håll av andra myror. Något som varit förödande för den svartfläckiga blåvingen.

Det var först efter att man fullständigt förstod förhållandet med hedrödmyra och förekomsten av ängs- och betesmarker som man med stor framgång lyckats återinföra den svartfläckiga blåvingen till England. The large Blue som den där heter hade dött ut på 1970-talet. Ägg från Öland hämtades 1983 och 1992, vilket lett till att man lyckats få arten tillbaka. 

Ängsblåvinge på kråkvicker, Gästrikland, juli 2016.

Ofta har ovansidorna varierande mängd svarta inslag beroende på art. Till exempel uppvisar fräscha exemplar av ängsblåvingen relativt tydliga svarta ribbor på vingarnas ovansidor. Ängsblåvingens vingundersidor saknar orangea ögonfläckar och jag har jämnstora svarta fläckar medan till exempel klöverblåvingens svarta fläckar är betydligt större på framvingens än bakvingens undersida. För bild på klöverblåvinge, se bildspelet högst upp på sidan.

Svartfläckig blåvinge, Phengaris arion, Uppland, juli 2023.

En av de första blåvingar jag lärde mig är den svartfläckiga blåvingen, en av mina favoriter. Liksom många av blåvingarna har den trängts tillbaka och förekommer numer endast sporadiskt i södra Sverige. På senare år har den varit någorlunda utbredd endast på Gotland och i viss mån även på Öland. Den mycket torra sommaren 2018 och därefter har dock tagit hårt på bestånden även där.

Den svartfläckiga blåvingen uppvisar en fascinerande ekologi. Som larv lever den första veckorna på värdväxten (ofta timjan) för att sedan falla till marken och låta sig bäras hem till hedrödmyrans stack. Hedrödmyran (Myrmica sabuleti) vill komma åt den sockerlösning som larven utsöndrar och fjärilslarven lever sedan vidare i myrstacken där den livnär sig på myrornas larver, ägg och puppor. Efter att den förpuppas själv och sedan utvecklas till färdig fjäril skyndar den sig ut ur myrgångarna.

Ängsblåvinge, Cyaniris semiargus, Uppland, juni 2017.

Annars är det främst undersidorna som man vill studera för att bestämma art. Svartfläckig blåvinge, ängsblåvinge och klöverblåvinge saknar alla orangea ögonfläckar på vingundersidorna. Något som flera andra blåvingar annars har. Till exempel puktörneblåvinge, som även känns igen på dess så kallade vita kil som går från bakvingens oreanga ögonfläckar in till de svarta fläckarna. Framvingens undersida har i regel tre rader med svarta fläckar vilket inte de andra arterna har.

Silverblåvingen är ganska stor och saknar puktörnens innersta svarta fläck på framvingens undersida, liksom den ljusa kilen på bakvingens, undersida. År 2014 var ett fantastiskt bra år för silversblåvingen här hemmavid i Hågadalen. Har tyvärr inte sett någon liknande topp sedan dess.

Silverblåvinge, Polyommatus amandus, Uppland, juli 2014.

Puktörneblåvinge, Polyommatus icarus, Uppland, juni 2014.

Brun blåvinge, Eumedonia eumedon, Uppland, juni 2019.

En del blåvingar är inte blå alls, oavsett kön. Det gäller till exempel brund blåvinge och midsommarblåvinge (se bild i bildspelet högst upp på sidan).

Mindre blåvinge, en av våra allra minsta dagfjärilar, är inte heller den särskilt blå utan mera sotbrun.

I bildspelet ovan hittar du många fler blåvingearter men det är inte uttömmande utan det återstår några arter för mig att upptäcka.

Mindre blåvinge, Cupido minimus, Uppland, juni 2018.

bottom of page