top of page
_B6A4801RedigeradVinjettSkuren4_4FW.jpg

Fjärilar

Visst är de vackra. Oerhört vackra.

 

Insekter fascinerar. Och tänk vilken betydelse de har även för oss människor. Till exempel pollinatörernas avgörande för maten på vårt bord, vilket inte gäller bara bin och humlor utan många andra insekter. Där bland fjärilar. 

Fjärilsfotografering är ett intresse jag delar med Zandra, min fru. Ofta är det Zandra som ser ut utflyktsmål i Uppland eller dess närhet och på sommaren tar vi oss fram på fjärilsstigarna bland annat här i Hågadalen-Nåsten (Uppsala), Hummelsvedjan (Uppland) och Grinduga (Gästrikland). På vintern är det fint att se tillbaka på fotografier, minnas och längta till nya möten.

Tacksamt möter jag även besöken i vår trädgård där Zandra planterar växter för att locka hit. Ett slag för den biologiska mångfalden.

Vill man ha tag på en bra fälthandbok om dagfjärilar kan jag varmt rekommendera Bo Söderströms Nordens Fjärilar, Bonnier fakta.

VÄLJ BLAND FJÄRILSFAMILJERNA

Mina bilder är grupperade på dagfjärilarnas fjärilsfamiljer och därtill en sida med "bastardsvärmare och andra dagaktiva nattfjärilar".

I slutet av mars och in i april börjar enstaka fjärilar flyga här hemma. Övervintrande exemplar av till exempel nässelfjäril passerar förbi i vår trädgård, även om de på sina håll kan ses än tidigare. Som barn fick jag lära mig att om det skulle bli ett bra eller sämre år berodde i hög grad på om den första fjärilen man såg på året var ljus eller mörk. Vad ska man tro om det?

En juvelvinge från Costa Rica med dubbla huvuden och antenner. Allt för att lura den hungriga fågeln. Så kallad automimikry, eller självmimikry.

_0000501Redigerd3FW.jpg

Jag fascineras av fjärilarnas biologi och levnadssätt, med äggläggning på värdväxter och den fantastiska omvandlingen från larv till färdig fjäril. Skönheter där vissa arter flyger i två och ibland till och med tre generationer på sommarhalvåret.

 

Vissa övervintrar sedan som vuxna individer eller i puppstadie. Några flyttar, ibland långa sträckor över länder och kontinenter, till och med på fler hundra meters höjd!

I en rapport från 2022 om landets dagfjärilar som SLU Artdatabanken och Svensk Dagfjärilsövervakning LU tagit fram med hjälp av WWF framgår att det går dåligt för många arter. Två har troligen dött ut i Sverige de senaste åren och andra arter har minskat så kraftigt att de riskerar att försvinna från landet inom en snar framtid.

Ur sammanfattningen:

Under de senaste 150 åren har det svenska landskapet genomgått mycket stora förändringar. Det har lett till förlust av livsmiljöer för många arter och haft långtgående konsekvenser på vår inhemska fauna och flora. Många arter har minskat dramatiskt och i vissa fall helt försvunnit.

 

Två artgrupper som drabbats hårt av av ett alltmer storskaligt och intensifierat jord- och skogsbruk är dagfjärilar och bastardsvärmare. Av de 117 arter som är bofasta i Sverige är en tredjedel (39 arter) rödlistade och av dessa bedöms 18 arter som hotade. Merparten av arterna är rödlistade till följd av pågående minskning. Tillbakagången av dagfjärilar och bastardsvärmare har accelererat under de senaste 70 åren och särskilt allvarligt är läget för de arter som är knutna till blomrika gräsmarker.

Svensson, M., Ahrné, K., Gylje Blank, S. & Pettersson, L.B. (2022). Utarmning och utdöende – tillståndet för rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare. SLU Artdatabanken rapporterar 28.Uppsala: SLU Artdatabanken.

bottom of page