top of page
_76A5094RedigeradVinjet2SPFW.jpg

Övriga bilder och epilog

Så har vi då tagit oss igenom hela fotoexpeditionen. Från Baobaballén och den varma torrskogen Kirindy Forest i väster. Vidare över höglandet till nationalparkerna Ranomafana och Andasibe-mantadia i resterna av regnskogsbältet i öster och avslutningsvis ut till Akanin'ny nofy på den östra kusten. 

Madagaskar - det klingar fortfarande exotiskt och vilt i mitt minne från barndomen. Ön med inte bara vanilj och kakao utan djungler och exotiska djur. Men landet har genomgått stora förändringar på kort tid och drabbades hårt så sent som i början av 2023 av orkanen Freddy, vilket följde på hungersnöden ett par år tidigare i söder, orsakad av klimatrelaterad torka.

_63A9777Redigerad2FW.jpg

De kvarvarande skogarna minskar samtidigt som man på vissa håll arbetar med att skydda och återplantera. Men trycket på ny jordbruksmark från den växande befolkning är stort och man undrar lite vart landet är på väg. Kommer man lyckas bevara den unika natur som finns på denna ö? Låt oss hoppas och låt oss arbeta för det. En del i det arbetet är att vi som varit där sprider kunskap och medvetande om ön och dess natur och det är i den andan jag skrivit dessa sidor.

_76A5073RedigeradFW.jpg

Jättekoua, Coua gigas.

De stora baobabträden med sin tjocka stam och förhållandevis mindre krona är fascinerande. På Madagaskar har vi sex endemiska arter och den största, den vi ser här vid den berömda baobaballén norr om Morondava, är Grandidieri's bobab, Andansonia grandidieri.

Fossa, Cryptoprocta ferox.

Här har jag valt ut tre unika och minnesvärda giganter. Giant coua, fossan som jag så gärna ville se och Grandidieri's baobab, där Zandra vid baobabträdet får symbolisera såväl människan som just naturturisten. Den relativt viktiga i detta sammanhang då flera av Madagaskars unika arter bara tycks kunna räddas genom en kombination av områdesskydd och naturturism som kommer lokalbefolkningen till del. Ni kanske saknar fler fågelbilder men det var ingen fågelexkursion detta och antalet fågelarter jag dokumenterat är begränsat. Några återfinns i bildspelet längst ner på denna sida och i det kan du också ta del av fler bilder på fossan.

En fascineranande bergvägg längs vägen utanför Ramonafana. Den fuktiga väggen inhyste ett eget litet ekosystem med bland annat sileshår, ormbunkar, trollsländor som kryper ur sitt larvskinn, spindlar och sovande grodor.

Från det varmt torra i väster till de få kvarvarande regnskogarna i öster. Vi kom dock aldrig särskilt långt in i regnskogen, in till primärskogen. Det vi i Sverige skulle kalla urskog. Vi höll oss mest till sekundärskog med bland annat växande bambu, som bambulemurerna äter av (trots den höga halten av cyanid), samt till närliggande kvarvarande natur i dess utkant. Något som räckte för att finna det vi sökte och ville dokumentera på denna fotoexkursion.

_76A9224RedigeradFW.jpg

Madagascar bright-eyed frog, Boophis madagascariensis.

Orkidéer och lavar på en stock i Ranomafana.NP.

Snäckskalen från den väldigt stora Giant African land snail såg vi flera av i Kirindy forest, vilken ses i bildspelet på fossabilder. Men det var förstås andra snäckor också som här i Ramonafana den vackra Magnificens helociphanta. Och i regnskogen också orkidéer.

_63A0665RedigeradFW.jpg
_63A0647RedigeradFW.JPG

Magnificent helicophanta, Helicophanta magnifica, Ramonafana NP.

De flesta av världens uppskattningsvis 27 tusen orkidéarter finns i tropikerna.De uppvisar en oerhörd mångfald och många lever som epifyter, det vill säga de lever med andra växter som grund, till exempel uppe i regnskogsträd, utan att ta näring eller vatten från trädet. Ta gärna del av mina orkidésidor.

En på många vis fantastiskt resa/fotoexpedition når sitt slut och jag riktar ett varmt tack till framför allt vår arrangör och reseledare Jan Pedersen  men också till det bakomliggande företaget Wild Nature Photo Adventures.

SE FLER BILDER GENOM BILDSPELET NEDAN

Du kan pausa bildspelet genom att klicka på en bild, svep sedan åt sidan i egen takt

Du kan pausa bildspelet genom att klicka på bilden och bläddra i egen takt

SE FLER BILDER FRÅN MADAGASKAR:  VÄLJ BILDSPEL BLAND UNDERGRUPPERNA NEDAN

eller ÅTERGÅ TILL HUVUDSIDAN

bottom of page