top of page
_63A2031RedigeradVinjetFW.jpg

Lemurer

Ordningen primater eller som vi säger i vardagligt tal apor delas numera upp i två underordningar: lägre primater, Strepsirrhini och högre primater, Haplorrhini. Medan lemurer tillhör den första underordning så ingår människan i den senare. Alla är vi dock apor (primater).

Ordet lemur kommer från latinets lemures som ungefär betyder "de dödas andar" och sägs ha fått sitt namn på grund av sina stirrande, spöklika ögon.

Det finns idag över 100 olika arter lemurer, alla endemer till Madagaskar och alla mer eller mindre hotade i takt med att deras livsmiljöer fragmenteras och försvinner. Taxonomisk delas de in i fem familjer. Fyra i underordningen Lemuriformes och en i underordningen Chiromyiformes:

  • Cheirogaleidae - mus-, dvärg- och gaffelmärkta lemurer,

  • Lepilemuridae - vesslemakier (på engelska sportive lemurs),

  • Lemuridae - äkta lemurer,

  • Indriidae - ullemurer, sifakor och indri.​

  • Daubentoniidae - aye aye.

I bildspelen längst ner på denna sida har jag delat upp så att lemurer ur familjen Lemuridae är i det första bildspelet och de övriga i det andra.

_63A2175RedigeradSkuren8_7FW.jpg

Black-and-white ruffed lemur, Varecia variegata. Inom fmiljen "Äkta lemurer" är nosen hos flera arter långsträckt och påminner om hundarnas nos.

En del lemurer var mer svårfotograferade då de höll sig högt uppe i träden. Andra kom oss nära. Det var då tillfälle att försöka få intressanta porträtt. Se fler porträtt genom bildspelen nedan.

Närbildsfotografering på en Black-and-white ruffed lemur, Varecia variegata.

Den största lemuren av dem alla är Indri, Indri indri. Den utmärker sig med sin mycket korta svans (mindre än 10 cm) och sin starka "sång". Något en familjegrupp högljutt uttrycker för att tala om gruppens närvaro och stärka sina band. Klicka på filmen och ta del av deras sång.

_63A3453RedigeradFW.jpg

Indri, den största lemuren. De individer vi så i Palmarium reserve var betydligt mörkare än de vi såg i Andasibe. 

Många magiska upplevelser, som denna där en familjegrupp av Indri, lemuren med det starkaste lätet, väcker mig med sin sång - Här är vi, här är vår skog, här är vår plats……

Arbetet med att kartlägga den biologiska mångfalden på Madagaskar pågår kontinuerligt och nya arter upptäcks och indelningar ändras.

Nationalparken Ranomafana bildades 1991 efter upptäckten av Golden bamboo lemur, Hapalemur aureus. En lemur som identifierats som ny art så sent som 1987. Den lever nästan enbart på den inhemska jättebambun, där den äter nya blad och skott som är proteinrika men också innehåller cyanid. Lemuren är anpassad och klarar 10-50 gånger högre dos än andra däggdjur utan att ta skada. Det uppskattas finnas endast omkring 600 individer, alla i sydöstra Madagaskar och de flesta i Ranomafana.

_76A7339Redigerad2FW.jpg

Greater bamboo lemur, Hapalemur simus med sina karaktäristiska vita örontofsar.

Ett unikt mötet mellan Greater och Golden bamboo lemur där de putsar varandra. Den som tittar fram till höger är en Golden bamboo lemur med sina gyllene kinder. Och till vänster Greater bamboo lemur med sina karaktäristiska vita örontofsar.

Greater bamboo lemur, Hapalemur simus är liksom Golden sällsynt och hotad. Den räknas i ungefär lika många individer som Golden men är spridd över ett något större område. I Ranomafana beräknades nyligen endast två individer finnas kvar. Men genom ett samarbetsprojekt kunde 11 individer tidigare i år flyttas från Ivato, där de jagas, till Ranomafana. Ett projekt stöttat av universitetet i Stony Brook, Long Island. "Räddningsteamet" fick, på grund av de dåliga vägarna som förstörts av orkanen Freddy, gå över floder och lerig mark i sex timmar för att komma fram till området där djuren befann sig.

Även bland lemurerna var vi ute och fotograferade eter mörkrets inbrott. Speciellt var då mötena med den förunderlige aye-ayen, Daubentonia madagascariensis. Eller fingerdjuret som den också kallas. Detta på grund av dess extra långa mellanfinger som den använder för att gröpa ur håligheter i träd då de söker efter larver. Aye-aye utgör inte bara de enda arten i ett eget släkte utan den enda arten i underordningen Chiromyiformes.

_63A2296RedigeradTDFW.jpg

Aye aye eller fingerdjuret som det också kallas tittar försiktigt fram bakom trädstammen.

Grå muslemur, Microcebus murinus.

Muslemurer är små och aktiva på natten då de bland annat jagar insekter, spindlar och mindre ryggradsdjur. De äter även till exempel frukter och blommor. Under dagen vilar de i håligheter i träd eller i bon som de byggt själva. 

SE FLER LEMURBILDER GENOM DE TVÅ BILDSPELEN NEDAN

Du kan pausa bildspelen genom att klicka på en bild, svep sedan åt sidan i egen takt

Du kan pausa bildspelet genom att klicka på bilden och bläddra i egen takt

Lemurer inom familjen "äkta lemurer", Lemuridae:

Lemurer inom övriga familjer (se familjeindelning överst denna sida):

SE FLER BILDER FRÅN MADAGASKAR:  VÄLJ BILDSPEL BLAND UNDERGRUPPERNA NEDAN

eller ÅTERGÅ TILL HUVUDSIDAN

bottom of page