Kejsarörn (Aquila heliaca)

Några planscher jag tagit fram.

Klick på plansch för information och bläddra.

Jonas Falck